پروژه ها و ساخت ماشین آلات

اغلب پروژه های شرکت ایونت ، ساخت دستگاه های تست و مونتاژ کارخانجات می باشد که بسیاری برای اولین بار و با توجه به نیاز موجود، طراحی و ساخته شده است.

دستگاه تست نشتی
پروژه ها و ساخت ماشین آلات

پروسه طراحی چگونه انجام می شود؟

متخصصین شرکت ایونت پس از بازدید و بررسی نیازهای کارفرما اقدام به حاضر نمودن چندین طرح اولیه می نمایند، سپس با توجه به سیکل تولید ، سرعت خطوط و دقت تولید یک طرح را برگزیده و شروع به بهینه سازی آن می نمایند،حال دستگاه به صورت کامل و سه بعدی طراحی شده و آنالیز می شود. پس از اطمینان از تست های مکانیکی قطعات برای CNC فرستاده شده وهمزمان تیم ابزار دقیق و برنامه نویسی بر روی الگوریتم و پروسه کنترل دستگاه کار می نمایند. درانتها دستگاه مونتاژ شده و سیستم کنترل به آن اضافه می گردد ودر تست قرار می گیرد. پس از اطمینان از صحت عملکرد، دستگاه به محل کارخانه ارسال می گردد. متخصصین شرکت ایونت با در نظر گرفتن نیازهای کارفرما، سهولت اپراتوری، ایمنی، تعداد تولید در ساعت اقدام به طراحی و ساخت می نمایند.

فعالیت گروه مکانیک به شرح زیر می باشد

طراحی شماتیک و ۳ بعدی ماشین آلات

طراحی پنوماتیک و هیدرولیک

ساخت CNC

آنالیزهای فشار، ضربه، نیرو و آنالیزهای استاتیکی و دینامیکی

فعالیت گروه برق به شرح زیر می باشد

طراحی الکتریکال تابلوهای کنترل و قدرت

برنامه نویسی PLC & HMI

طراحی و اجرا شبکه های صنعتی

مانیتورینگ و ذخیره سازی اطلاعات

مونتاژ و ساخت تابلوهای کنترل و قدرت