شرکت ایونت نماینده انحصاری محصولات فلکسم در ایران/ شرکت ایونت سازنده انواع دستگاه های تست نشتی
-
  English
شرکت ایونت نماینده انحصاری محصولات Flexem در ایران
HMI Flexem / PLC Flexem / F-Box Flexem / Text Display Flexem / EVENT Leak Test Machine / Air to air Leak Test Machine / Air to water Leak Test Machine
EVENT

شرکت ایونت نماینده انحصاری محصولات Flexem در ایران

f-3

 

 

محصولات Flexem